Dotacje

MALUCH – RESORTOWY PROGRAM RZĄDOWY

O dofinansowywanie mogą ubiegać się gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH plus” edycja 2017 składa się z 4 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa działania realizowane w 2017 r. na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1 – tylko dla gmin – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Wysokość dotacji: nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2017 r.
  • Moduł 2 – dla gmin i podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki. Wysokość dotacji: nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym (nie dotyczy gmin) warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od liczby dzieci zgłoszonych w ofertach.
  • Moduł 3 – dla uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Wysokość dotacji: nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone przez uczelnię lub podmiot współpracujący miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym; nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce przez uczelnię lub podmiot współpracujący u dziennego opiekuna; w przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką dla uczelni oraz podmiotów współpracujących z uczelniami, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.
  • Moduł 4 – dla podmiotów niegminnych: utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Wysokość dotacji w przypadku wydatków na tworzenie miejsc:
    • nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym,
    • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna;
    • wysokość dotacji w przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc – nie więcej niż 400 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2017 r., przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Nasza strona korzysta z plików cookies.